Ortak Türkçe Bilegeni
Advertisement

Tanım[]

-gel Eki Osmaniye ili ağzında kullanılan, /ç/, /n/, /r/ ile biten tek seslemli eylem kökü'ne getirilerek ön ad türetir.

Özellik[]

  • -gel olarak adlandırılır. Eksi imi eylem köküne geldiğini belirtir.
  • Ekin yalnızca –gel şeklinde ince ünlülü biçimleri kullanılmakta; kalın ünlülü -gal biçimine ise rastlanmamaktadır.

Örnekler[]

  • geçgel: Etkili, geçerli. "Münafığıŋ lafı geçgel olur." > “Münafık bir söz söyler herkesin nezdinde o söz inandırıcı olur”
    • geç- (geçmek) > -gel > geçgel
  • yengel: Lezzetli, yenilebilir. "Etle pişirilen kuru fasulye daha yengel olur.", "Tereyağlı börek daha yengel olur."
    • ye- > -n- > yen- > -gel > yengel
  • girgel: Girişken, girişimci. "Maşallah Ahmet amca senin küçük oğlan büyük oğlandan daha girgel olacak.", "Girgel çocuklar her zaman başarılı olurlar."

Kaynakça[]

Advertisement