Ortak Türkçe Bilegeni
Advertisement

Tanım[]

+a-, +e- yapım eklerinin ortak gösterim biçimi +A- iledir. Ad soylu sözcüklere getirilerek ad durumunda olan sözcüğü eylem durumuna getirir. Kök ya da gövde biçiminde olan adlara gelir.

Özellik[]

 • +A- olarak adlandırılır. Artı imi adlara geldiğini belirtir. Eksi imi eylem yaptığını belirtir. A olarak büyük yazılması, +a ile +e olarak ünlü uyumuna göre gelişini anlatır.
 • Ünlü uyumuna göre kalın sesli ise +a-; ince sesli ise +e- biçiminde adlara eylem yapım eki olarak gelir.
  • Son seste a, o, ı, u var ise +a gelir
  • Son seste e, ö, i, ü var ise +e gelir


Köken[]


Örnekler[]

 • adamak: bağışlamak, nezretmek gibi anlamlara gelir.
  • ad > +A- > ada-
 • belemek: bulamak, çocuğunu kundaklamak, belini sarmak.
  • bel > +A- > bele-
 • benzemek: iki nen arasında birbirini andıracak ölçüde ortak nitelikler taşımak.
  • beniz > +A > benize- > benze-
 • boşamak: eşini bırakmak, boş bırakmak
  • boş > +A- > boşa-
 • dilemek: istemek
  • dil > +A- > dile-
 • dişemek: diş açmak, diş çıkarmak
  • diş > +A- > dişe-
 • gözemek: kumaştaki deliği ya da gözü örerek kapamak
  • göz > +A- > göze-
 • harcamak: sarf etmek, elden çıkarmak
  • harç > +A- > harca-
 • kanamak: kan akmak, kan yitirmek
  • kan > +A- > kana-
 • oynamak: hareket durumunda olmak, kımıldamak, oyalanmak
  • oyun > +A- > oyuna- > oyna-
 • otamak: ilaç, ot vererek sayrılığı (hastalığı) iyi etmeye çalışmak
  • ot > +A- > ota-
 • tozamak: toz çıkarmak
  • toz > +A- > toza-
 • tünemek: kuş, tavuk gibi hayvanlar için uyumak, geceyi geçirmek
  • tün > +A- > tüne-
 • türemek: meydana çıkmak, çoğalmak, yeni tür kazanmak
  • tür > +A- > türe-
 • yaşamak: varlığını yaşını sürdürmek
  • yaş > +A- > yaşa-
 • yıkamak: su kullanmak
  • yık > +A- > yıka-

Kaynakça[]

 • Türkçenin Ekleri - Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu; TDK (Türk Dil Kurumu)
Advertisement