Ortak Türkçe Bilegeni
Advertisement
Ortak Türkçe Sayılar Dizesi
Sayı Ortak

Türkçe

Eski

Türkçe

Türkiye Bayrağı
Anadolu

Türkçesi

Azerbaycan Bayrağı
Azeri

Türkçesi

Kazakistan Bayrağı
Kazak

Türkçesi

Kırgızistan Bayrağı.png

Kırgız

Türkçesi

Özbekistan Bayrağı.png

Özbek Türkçesi

Tataristan Bayrağı.jpg

Tatar Türkçesi

Türkmenistan Bayrağı.jpg

Türkmen Türkçesi

0 tüküz ? sıfır sıfır nol nöl nol buş san nol
1 bir bir bir bir bir bir bir ber bir
2 iki eki iki iki eki eki ikki ike iki
3 üç üç üç üç üş üç öç üç
4 tört tört dört dörd tört tört tort dürt dört
5 beş beş beş beş bes beş beş biş bäş
6 altı altı altı altı altı altı olti altı alty
7 yedi yeti yedi yeddi jeti jeti yetti cide ýedi
8 sekiz sekiz sekiz sekkiz segiz segiz sakkiz sigez sekiz
9 tokuz tokuz dokuz doqquz toğuz toguz to‘qqiz tuğız dokuz
10 on on on on on on o‘n un on
Advertisement