Advertisement

Sözcük bilgi betinde aşağıdaki bilgilere yer verilmelidir.


 • Anlam bilgisi
  • Anlamların geçmiş bilgisi
 • Köken bilgisi
 • Türeme bilgisi
 • Okunuş bilgisi
 • Seslendirilişi
 • Sözcüğü Kullananlar
  • Ülke bilgisi
  • İl bilgisi
  • Sözcüğün biçimi
 • Sözcükte görülen ekler
 • Ad tamlaması
 • Sözcükle ilgili bilgilerin kimlerden alındığı


Örnek:

BİLGİ

Sözcük Köken Bilgisi

bil- > +gİ > bilgi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.