Ortak Türkçe Bilegeni
Advertisement


Türkçe eklemeli bir dil olduğu için yazılı biçiminde karışıklıklar olduğunu gözlemledik ve yazım kuralında önemli adımlar atmayı düşünedurduk. Özellikle kimi yerde sözcüklerin ad mı; eylem mi olduğu birbirine giriyor. Sözcüğün sonunda görünen çekim eki mi yoksa yapım eki sonucu oluşan bir sözcüğe mi iye? Yazım kuralının ilk döneminde koyduğumuz iki kural.


Kurallar[]

1- Adlardan sonra gelen çekim eklerine (') imi yazılır.

ÖRNEK: Ben'im ev'den uzak'tasın.


2- Eylemlerden sonra gelen çekim eklerine (-) imi yazılır. Buyruk kipinde olan eylemler (-) yazılarak belirtilir.

ÖRNEK: Ben'im ev'den uzaklaş-. Sen'i gör-mek iste-miyorum.


3- Türkçe dilinde olmayan sözcükleri yazarken sözcüğün alıntılandığı dilin sol üst ucunda sayı üssü gösterimi gibi dil adını kısaltma biçiminde belirtilir, aya edilir. Böylelikle sözcüğün okunuşu ve anlamları geldiği dile bakılarak kullanılır. Eski sözcüklerde göstermek isteğe bağlıdır.

ÖRNEK: Siz'inle birlik'te ingmedical bina'sına gid-elim mi?


KARIŞIKLIĞA ÖRNEKLER[]

 • "Ziyaretin kısası makbuldür."
  • Sizce ne demek istedi? Kısa'sı mı? Kısas'ı mı?
  • İşte doğrusu: "Ziyâret'in kısas'ı mâkbûl'r."


 • "Buraya kapları getirin."
  • Hangisini demek istiyoruz?
   • Bura'ya kap'ları getir-in.
   • Buray'a kap'ları getir-in.
   • Bura'ya kaplar'ı getir-in.
   • Buray'a kaplar'ı getir-in.


Gerekçeler[]


 1. Türkçede ad soylu sözcüklere gelen +dUr çekim ekimiz vardır. Öte yandan eylem soylu sözcüklere gelen eylemden eylem yapan -dUr- yapım ekimiz vardır. Bu durum kimi yerde karışıklığa neden olur. Örnek verir isek;
  1. Gördüğün gibi evdir.
   1. Gör-düğün gibi ev'dir.
  2. Gördüğün gibi bildir.
   1. Gör-düğün gibi bildir-.
 2. Yazı yoluyla iletişimde sözcüklerin eylem ile ad olduğu ayırt edilebilir duruma erer. Kişi sözcüğü tanısa bile bu okuyucu açısından yararlı olur. Örneğin;
  1. Ben yazarken sen yazardın.
   1. Ben yazar'ken sen yazar'dın.
   2. Ben yazar'ken sen yaz-ardın.
   3. Ben yaz-arken sen yazar'dın.
   4. Ben yaz-arken sen yaz-ardın.


Görüldüğü üzere böylesi bir kuralın alışkanlık olarak kullanılması sanıyoruz ki hem Türkçe bilenler için, hem Türkçe bilmeyenler için önemli bir adım olacaktır. Görüşlerinizi yorumlar üzerinden belirtebilirsiniz.


Sürümler[]

Ortak Türkçe Yazım Kuralı - Sürüm 0.1

Ortak Türkçe Yazım Kuralı - Sürüm 0.2

Ortak Türkçe Yazım Kuralı - Sürüm 0.3

Advertisement