Advertisement

Sözcük Belirleme Yordamı

Ortak türkçe sözcüklerini belirlemede yordamlar tutuyoruz. Bu yordamlar ilerleyen günlerde değişebilme olasılığına iye olup şimdilik aşağıdaki gibidir.

Diri Sözcükler

Nedir: Günümüzde genel ya da yöresel olarak kullanılan her hangi bir sözcük diri sözcüktür.

  1. Sözcüğün yad olup olmadığına bakılır.
  2. Sözcüğün varlığı en eski yazılı kaynağa dek araştırılır.
  3. Sözcüğün eski türkçede varlığı belirlenmesi doğrultusunda günümüzdeki yaşayan biçimiyle kıyaslanır.
  4. Sözcük ortak türkçe bilegenine eklenir.

Ölü Sözcükler

Nedir: Günümüzde genel ya da yöresel olarak kullanılmayıp geçmişte kullanılan bir sözcük ölü sözcüktür.

  1. Yaşayan sözcükler olduğu belirlenirse baskın olarak o sözcük yeğlenir.
  2. Eski Türkçe'de olmayan sözcükler diğer türkçelerde araştırılır.
  3. Abarn sözcük var ise en çok kullanılan türkçelerde baskın olan öne alınır.

Diriltilmiş Sözcükler

Nedir: Günümüzde genel ya da yöresel olarak kullanılıp bir dönem kullanımı bırakılmış sözcüklerdir.

All items (7)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.