Ortak Türkçe Bilegeni
Advertisement

Yapılarına Göre Ekler

 • Yapım Ekleri
  • Ad Yapım Ekleri
   • Addan ad yapan yapım ekleri
   • Eylemden ad yapan yapım ekleri
    • -ce, -ca, -çe, -ça
    • -cek, -cak, -çek, -çak
    • -cik, -cık, -çik, -çık
    • -di, -dı
    • -dik, -dık
    • -e, -a
    • -ecek, -acak
    • -ecen, -acan
    • -egen, -agan
    • -eğen, -ağan
    • -ek, -ak
    • -el, -al
    • -elek, -alak
    • -eli, -alı
    • -em, -am
    • -emek, -amak
    • -en, -an
    • -enek, -anak
    • -erek, -arak
    • -esi, -ası
    • -ev, -av
    • -ey, -ay
    • -ez, -az
    • -ezik, -azık
    • -eç, -aç
    • -ge, -ga
    • -gen, -gan
    • -gi, -gı
    • -gin, -gın
    • -git, -gıt
    • -giç, -gıç
    • -i, -ı
    • -ici, -ıcı
    • -ik, -ık
    • -il, -ıl
    • -ili, -ılı
    • -im, -ım
    • -in, -ın
    • -inti, -ıntı
    • -inç, -ınç
    • -ir, -ır
    • -it, -ıt
    • -iz, -ız
    • -iç, -ıç
    • -iş, -ış
    • -me, -ma
    • -mece, -maca
    • -mek, -mak
    • -mel, -mal
    • -men, -man
    • -mez, -maz
    • -meç, -maç
    • -mik, -mık
    • -miş, -mış
    • -mser, -msar
    • -mür, -mur
    • -sek, -sak
    • -sel, -sal
    • -si, -sı
  • Eylem Yapım Ekleri
   • Addan eylem yapan yapım ekleri
   • Eylemden eylem yapan yapım ekleri
    • -çe-, -ça-
    • -de-, -da-
    • -der-, -dar-
    • -dir-, -dır-
    • -e-, -a-
    • -ek-, -ak-
    • -ekle-, -akla-
    • -ele-, -ala-
    • -er-, -ar-
    • -erle-, -arla-
    • -eş-, -aş-
    • -ey-, -ay-
    • -ge-, -ga-
    • -ger-, -gar-
    • -gen-, -gan-
    • -gir-, -gır-
    • -gin-, -gın-
    • -giz-, -gız-
    • -gez-, -gaz-
    • -me-, -ma-
    • -meş-, -maş-
    • -se-, -sa-
    • -ser-, -sar-
    • -sik-, -sik-
    • -sin-, -sın-
    • -sir-, -sır-
    • -şe-, -şa-
    • -şer-, -şar-
    • -şi-, -şı-
    • -şir-, -şır-
    • -şin-, -şın-
    • -ne-, -na-
    • -pe-, -pa-
    • -pil-, -pıl-
    • -ik-, -ık-
    • -ikle-, -ıkla-
    • -il-, -ıl-
    • -iş-, -ış-
    • -it-, -ıt-
    • -imse-, -ımsa-
    • -in-, -ın-
    • -ir-, -ır-
    • -iz-, -ız-
    • -le-, -la-
    • -lik-, -lık-
    • -re-, -ra-
    • -te-, -ta-
    • -ter-, -tar-
    • -tey-, -tay-
    • -ye-, -ya-
    • -yi-, -yı-
    • -ze-, -za-
    • -zer-, -zar-
 • Çekim Ekleri
  • Ad Çekim Ekleri
   • Çoğul ekleri
   • İlgi ekleri
   • Eşitlik ekleri
   • Durum ekleri
   • İyelik ekleri
  • Eylem Çekim Ekleri
   • Kip Ekleri
    • Dilek kipi ekleri
    • Bildirme kipi ekleri
   • Kişi Ekleri

All items (7)

Advertisement