Ortak Türkçe Bilegeni
Advertisement

Yapılarına Göre Ekler

 • Yapım Ekleri
  • Ad Yapım Ekleri
   • Addan ad yapan yapım ekleri
   • Eylemden ad yapan yapım ekleri
    • -ce, -ca, -çe, -ça
    • -cek, -cak, -çek, -çak
    • -cik, -cık, -çik, -çık
    • -di, -dı
    • -dik, -dık
    • -e, -a
    • -ecek, -acak
    • -ecen, -acan
    • -egen, -agan
    • -eğen, -ağan
    • -ek, -ak
    • -el, -al
    • -elek, -alak
    • -eli, -alı
    • -em, -am
    • -emek, -amak
    • -en, -an
    • -enek, -anak
    • -erek, -arak
    • -esi, -ası
    • -ev, -av
    • -ey, -ay
    • -ez, -az
    • -ezik, -azık
    • -eç, -aç
    • -ge, -ga
    • -gen, -gan
    • -gi, -gı
    • -gin, -gın
    • -git, -gıt
    • -giç, -gıç
    • -i, -ı
    • -ici, -ıcı
    • -ik, -ık
    • -il, -ıl
    • -ili, -ılı
    • -im, -ım
    • -in, -ın
    • -inti, -ıntı
    • -inç, -ınç
    • -ir, -ır
    • -it, -ıt
    • -iz, -ız
    • -iç, -ıç
    • -iş, -ış
    • -me, -ma
    • -mece, -maca
    • -mek, -mak
    • -mel, -mal
    • -men, -man
    • -mez, -maz
    • -meç, -maç
    • -mik, -mık
    • -miş, -mış
    • -mser, -msar
    • -mür, -mur
    • -sek, -sak
    • -sel, -sal
    • -si, -sı
  • Eylem Yapım Ekleri
   • Addan eylem yapan yapım ekleri
   • Eylemden eylem yapan yapım ekleri
 • Çekim Ekleri
  • Ad Çekim Ekleri
   • Çoğul ekleri
   • İlgi ekleri
   • Eşitlik ekleri
   • Durum ekleri
   • İyelik ekleri
  • Eylem Çekim Ekleri
   • Kip Ekleri
    • Dilek kipi ekleri
    • Bildirme kipi ekleri
   • Kişi Ekleri

All items (7)

Advertisement