Ortak Türkçe Bilegeni
Etiket: Görsel Düzenleyici
(sayfa bağı eklendi)
Etiket: Görsel Düzenleyici
 
(2 kullanıcıdan 7 ara revizyon gösterilmiyor)
1. satır: 1. satır:
== Yapılarına Göre Ekler ==
+
== Yapılarına Göre Yapım Ekleri ==
 
{| class="article-table"
 
{| class="article-table"
 
|+YAPIM EKLERİ
 
|+YAPIM EKLERİ
14. satır: 14. satır:
 
Eylemden Eylem Yapan
 
Eylemden Eylem Yapan
 
|-
 
|-
|[[Yapım Eki +a, +e|+e, +a (+A)]]
+
|[[Yapım Eki +a, +e|+e, +a, (+A)]]
 
|<nowiki>-a, -e, (-A)</nowiki>
 
|<nowiki>-a, -e, (-A)</nowiki>
|<nowiki>+a-, +e-, (+A-)</nowiki>
+
|[[Yapım Eki +a-, +e-, (+A-)|+a-, +e-, (+A-)]]
 
|<nowiki>-a-, -e-, (-A-)</nowiki>
 
|<nowiki>-a-, -e-, (-A-)</nowiki>
 
|-
 
|-
51. satır: 51. satır:
 
|<nowiki>-cağız, -ceğiz</nowiki>
 
|<nowiki>-cağız, -ceğiz</nowiki>
 
|<nowiki>-ecen, -acan</nowiki>
 
|<nowiki>-ecen, -acan</nowiki>
|<nowiki>+kır-, +kir-, +kur-, +kür-</nowiki>
+
| +kır-, +kir-, +kur-, +kür-
 
|<nowiki>-ey-, -ay-</nowiki>
 
|<nowiki>-ey-, -ay-</nowiki>
 
|-
 
|-
123. satır: 123. satır:
 
|<nowiki>-meş-, -maş-</nowiki>
 
|<nowiki>-meş-, -maş-</nowiki>
 
|-
 
|-
|<nowiki>-gı, -gi, -gu, -gü (Tersten kontrol)</nowiki>
+
| -gı, -gi, -gu, -gü
  +
(Tersten kontrol)
 
|<nowiki>-ey, -ay</nowiki>
 
|<nowiki>-ey, -ay</nowiki>
 
|
 
|
149. satır: 150. satır:
 
|-
 
|-
 
| -l (-ıl, -il, -ul, -ül)
 
| -l (-ıl, -il, -ul, -ül)
  +
|[[Yapım Eki -gel|-gel]]
|<nowiki>-gen, -gan</nowiki>
 
 
|
 
|
 
|<nowiki>-şe-, -şa-</nowiki>
 
|<nowiki>-şe-, -şa-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-la, -le, -lak, -lek</nowiki>
 
|<nowiki>-la, -le, -lak, -lek</nowiki>
|<nowiki>-gi, -</nowiki>
+
|<nowiki>-gen, -gan</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-şer-, -şar-</nowiki>
 
|<nowiki>-şer-, -şar-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-lam, -lem</nowiki>
 
|<nowiki>-lam, -lem</nowiki>
|<nowiki>-gin, -gın</nowiki>
+
|<nowiki>-gi, -</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-şi-, -şı-</nowiki>
 
|<nowiki>-şi-, -şı-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-lan, -len</nowiki>
 
|<nowiki>-lan, -len</nowiki>
|<nowiki>-git, -gıt</nowiki>
+
|<nowiki>-gin, -gın</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-şir-, -şır-</nowiki>
 
|<nowiki>-şir-, -şır-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-lı, -li, -lu, -lü</nowiki>
 
|<nowiki>-lı, -li, -lu, -lü</nowiki>
|<nowiki>-giç, -gıç</nowiki>
+
|<nowiki>-git, -gıt</nowiki>
 
|
 
|
 
| -şin-, -şın-
 
| -şin-, -şın-
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-lık, -lik, -luk, -lük</nowiki>
 
|<nowiki>-lık, -lik, -luk, -lük</nowiki>
|<nowiki>-i, -ı</nowiki>
+
|<nowiki>-giç, -gıç</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-ne-, -na-</nowiki>
 
|<nowiki>-ne-, -na-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-lılar, -liler</nowiki>
 
|<nowiki>-lılar, -liler</nowiki>
|<nowiki>-ici, -ıcı</nowiki>
+
|<nowiki>-i, -ı</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-pe-, -pa-</nowiki>
 
|<nowiki>-pe-, -pa-</nowiki>
185. satır: 186. satır:
 
| -m, -am, -em,
 
| -m, -am, -em,
 
-ım, -im, -um, -üm
 
-ım, -im, -um, -üm
|<nowiki>-ik, -ık</nowiki>
+
|<nowiki>-ici, -ıcı</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-pil-, -pıl-</nowiki>
 
|<nowiki>-pil-, -pıl-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-man, -men</nowiki>
 
|<nowiki>-man, -men</nowiki>
|<nowiki>-il, -ıl</nowiki>
+
|<nowiki>-ik, -ık</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-ik-, -ık-</nowiki>
 
|<nowiki>-ik-, -ık-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-mar, -mer</nowiki>
 
|<nowiki>-mar, -mer</nowiki>
|<nowiki>-ili, -ılı</nowiki>
+
|<nowiki>-il, -ıl</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-ikle-, -ıkla-</nowiki>
 
|<nowiki>-ikle-, -ıkla-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-msar, -mser</nowiki>
 
|<nowiki>-msar, -mser</nowiki>
|<nowiki>-im, -ım</nowiki>
+
|<nowiki>-ili, -ılı</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-il-, -ıl-</nowiki>
 
|<nowiki>-il-, -ıl-</nowiki>
 
|-
 
|-
|<nowiki>-msı, (-ımsı, -imsi, -umsu, -ümsü)</nowiki>
+
| -msı, -ımsı, -imsi,
  +
-umsu, -ümsü
|<nowiki>-in, -ın</nowiki>
 
 
|<nowiki>-im, -ım</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-iş-, -ış-</nowiki>
 
|<nowiki>-iş-, -ış-</nowiki>
 
|-
 
|-
|<nowiki>-mtırak (-ımtırak, -imtırak, -umtırak, -ümtırak)</nowiki>
+
| -mtırak, -ımtırak, -imtırak,
  +
-umtırak, -ümtırak
|<nowiki>-inti, -ıntı</nowiki>
 
 
|<nowiki>-in, -ın</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-it-, -ıt-</nowiki>
 
|<nowiki>-it-, -ıt-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-n, -ın, -in, -un, -ün</nowiki>
 
|<nowiki>-n, -ın, -in, -un, -ün</nowiki>
|<nowiki>-inç, -ınç</nowiki>
+
|<nowiki>-inti, -ıntı</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-imse-, -ımsa-</nowiki>
 
|<nowiki>-imse-, -ımsa-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-ncı, -inci, -uncu, -üncü</nowiki>
 
|<nowiki>-ncı, -inci, -uncu, -üncü</nowiki>
|<nowiki>-ir, -ır</nowiki>
+
|<nowiki>-inç, -ınç</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-in-, -ın-</nowiki>
 
|<nowiki>-in-, -ın-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-ntı, nti, -ıntı, -inti</nowiki>
 
|<nowiki>-ntı, nti, -ıntı, -inti</nowiki>
|<nowiki>-it, -ıt</nowiki>
+
|<nowiki>-ir, -ır</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-ir-, -ır-</nowiki>
 
|<nowiki>-ir-, -ır-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-r (-ar, -er)</nowiki>
 
|<nowiki>-r (-ar, -er)</nowiki>
|<nowiki>-iz, -ız</nowiki>
+
|<nowiki>-it, -ıt</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-iz-, -ız-</nowiki>
 
|<nowiki>-iz-, -ız-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-ra, -re</nowiki>
 
|<nowiki>-ra, -re</nowiki>
|<nowiki>-, -ıç</nowiki>
+
|<nowiki>-iz, -ız</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-le-, -la-</nowiki>
 
|<nowiki>-le-, -la-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-rak, -rek</nowiki>
 
|<nowiki>-rak, -rek</nowiki>
|<nowiki>-, -ış</nowiki>
+
|<nowiki>-, -ıç</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-lik-, -lık-</nowiki>
 
|<nowiki>-lik-, -lık-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-sak, -sek</nowiki>
 
|<nowiki>-sak, -sek</nowiki>
|<nowiki>-me, -ma</nowiki>
+
|<nowiki>-, -ış</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-re-, -ra-</nowiki>
 
|<nowiki>-re-, -ra-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-sal, -sel</nowiki>
 
|<nowiki>-sal, -sel</nowiki>
|<nowiki>-mece, -maca</nowiki>
+
|<nowiki>-me, -ma</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-te-, -ta-</nowiki>
 
|<nowiki>-te-, -ta-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-sıl, -sil, -sul, -sül</nowiki>
 
|<nowiki>-sıl, -sil, -sul, -sül</nowiki>
|<nowiki>-mek, -mak</nowiki>
+
|<nowiki>-mece, -maca</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-ter-, -tar-</nowiki>
 
|<nowiki>-ter-, -tar-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-sız, -siz, -suz, -süz</nowiki>
 
|<nowiki>-sız, -siz, -suz, -süz</nowiki>
|<nowiki>-mel, -mal</nowiki>
+
|<nowiki>-mek, -mak</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-tey-, -tay-</nowiki>
 
|<nowiki>-tey-, -tay-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-sızın, -sizin</nowiki>
 
|<nowiki>-sızın, -sizin</nowiki>
|<nowiki>-men, -man</nowiki>
+
|<nowiki>-mel, -mal</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-ye-, -ya-</nowiki>
 
|<nowiki>-ye-, -ya-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-şar, -şer</nowiki>
 
|<nowiki>-şar, -şer</nowiki>
|<nowiki>-mez, -maz</nowiki>
+
|<nowiki>-men, -man</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-yi-, -yı-</nowiki>
 
|<nowiki>-yi-, -yı-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-şın, -şin</nowiki>
 
|<nowiki>-şın, -şin</nowiki>
|<nowiki>-meç, -maç</nowiki>
+
|<nowiki>-mez, -maz</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-ze-, -za-</nowiki>
 
|<nowiki>-ze-, -za-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-t, -ıt, -it, -ut, -üt</nowiki>
 
|<nowiki>-t, -ıt, -it, -ut, -üt</nowiki>
|<nowiki>-mik, -mık</nowiki>
+
|<nowiki>-meç, -maç</nowiki>
 
|
 
|
 
|<nowiki>-zer-, -zar-</nowiki>
 
|<nowiki>-zer-, -zar-</nowiki>
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-t (-at, -et)</nowiki>
 
|<nowiki>-t (-at, -et)</nowiki>
|<nowiki>-miş, -mış</nowiki>
+
|<nowiki>-mik, -mık</nowiki>
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-tay</nowiki>
 
|<nowiki>-tay</nowiki>
|<nowiki>-mser, -msar</nowiki>
+
|<nowiki>-miş, -mış</nowiki>
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-tı, -ti, -tu, -tü</nowiki>
 
|<nowiki>-tı, -ti, -tu, -tü</nowiki>
|<nowiki>-mür, -mur</nowiki>
+
|<nowiki>-mser, -msar</nowiki>
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-tık, -tik, -tuk, -tük (koltuk)</nowiki>
 
|<nowiki>-tık, -tik, -tuk, -tük (koltuk)</nowiki>
|<nowiki>-sek, -sak</nowiki>
+
|<nowiki>-mür, -mur</nowiki>
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|<nowiki>-z (-ız, -iz, -uz, -üz)</nowiki>
 
|<nowiki>-z (-ız, -iz, -uz, -üz)</nowiki>
 
|<nowiki>-sek, -sak</nowiki>
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|
 
|<nowiki>-sel, -sal</nowiki>
 
|<nowiki>-sel, -sal</nowiki>
 
|
 
|
311. satır: 319. satır:
 
|
 
|
 
|<nowiki>-si, -sı</nowiki>
 
|<nowiki>-si, -sı</nowiki>
  +
|
  +
|
  +
|}<br />
 
== Yapılarına Göre Çekim Ekleri ==
  +
<br />
  +
{| class="article-table"
  +
|+AD ÇEKİM EKLERİ
  +
!<blockquote>Çoğul / Çokluk Ekleri</blockquote>
 
!Durum Ekleri
 
!Eşitlik Eklerik
 
!İlgi Ekleri
 
!İyelik Ekleri
  +
|-
 
|[[Çoğul eki: +lAr|-ler, -lar]]
  +
|[[Çekim Eki +a, +e, (+A)|+a, +e, (+A)]]
  +
|
  +
!
  +
!
  +
|-
  +
|
  +
|[[Çekim Eki +a, +e, (+A)|+a, +e, (+A) 2]]
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|}
  +
{| class="article-table"
  +
|+EYLEM ÇEKİM EKLERİ
  +
!Dilek Kipi Ekleri
  +
!Bildirme Kipi Ekleri
  +
!Kişi Ekleri
  +
!
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|
  +
|-
  +
|
  +
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|}
 
|}
 
== Yapılarına Göre Ekler ==
 
 
*'''Çekim Ekleri'''
 
**'''Ad Çekim Ekleri'''
 
*** Çoğul ekleri
 
****[[Çoğul eki: +lAr|-ler, -lar]]
 
*** İlgi ekleri
 
*** Eşitlik ekleri
 
*** Durum ekleri
 
*** İyelik ekleri
 
**'''Eylem Çekim Ekleri'''
 
*** Kip Ekleri
 
**** Dilek kipi ekleri
 
**** Bildirme kipi ekleri
 
*** Kişi Ekleri
 

22.44, 10 Eylül 2020 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

Yapılarına Göre Yapım Ekleri[]

YAPIM EKLERİ
AD

Addan Ad Yapan

AD

Eylemden Ad Yapan

EYLEM

Addan Eylem Yapan

EYLEM

Eylemden Eylem Yapan

+e, +a, (+A) -a, -e, (-A) +a-, +e-, (+A-) -a-, -e-, (-A-)
-eç, -aç -cek, -cak, -çek, -çak +al-, +el- -ek-, -ak-
-edek, -adak -cik, -cık, -çik, -çık +alt-, +elt- -ekle-, -akla-
-ek, -ak -di, -dı +da-, +de, +ta-, +te- -ele-, -ala-
-el, -al -dik, -dık +dat-, +det-, +tat-, +tet- -er-, -ar-
-en, -an -ce, -ca, -çe, -ça +daş-, +deş-, +taş-, +teş- -erle-, -arla-
-ay, -ey -ecek, -acak +ik-, +ık-, +uk-, +ük- -eş-, -aş-
-cağız, -ceğiz -ecen, -acan +kır-, +kir-, +kur-, +kür- -ey-, -ay-
-cal, -cel -egen, -agan +la-, +le- -çe-, -ça-
-cı, -ci, -çı, -çi

-cu, -cü, -çu, -çü

-eğen, -ağan +lan-, +len- -de-, -da-
-cın, -cin, -çın, -çin

-cun, -cün, -çun, -çün

-ek, -ak +laş-, +leş- -der-, -dar-
-cıl,-cil, -çıl, -çil

-cul, -cül, -çul, çül

-el, -al +sa-, +se- -dir-, -dır-
-cak, -cek -elek, -alak -ge-, -ga-
-can -eli, -alı -ger-, -gar-
-cık, -cik, -çık, -çik,

-cuk, -cük, -çuk, -çük

-em, -am -gen-, -gan-
-ca, -ce, -ça, -çe -emek, -amak -gir-, -gır-
-dam, -dem, -tam, -tem -en, -an -gin-, -gın-
-daş, -deş, -taş, -teş -enek, -anak -giz-, -gız-
-dırık, -dirik, -duruk, -dürük -erek, -arak -gez-, -gaz-
-dız, -diz, -duz, -düz -esi, -ası -me-, -ma-
-gan, -gen, -kan, -ken -ev, -av -meş-, -maş-
-gı, -gi, -gu, -gü

(Tersten kontrol)

-ey, -ay -se-, -sa-
-gın, -gin -ez, -az -ser-, -sar-
-gil, -giller -ezik, -azık -sik-, -sik-
-ır, -ir, -ur, -ür -eç, -aç -sin-, -sın-
-kı, -ki, -kü -ge, -ga -sir-, -sır-
-l (-ıl, -il, -ul, -ül) -gel -şe-, -şa-
-la, -le, -lak, -lek -gen, -gan -şer-, -şar-
-lam, -lem -gi, -gı -şi-, -şı-
-lan, -len -gin, -gın -şir-, -şır-
-lı, -li, -lu, -lü -git, -gıt -şin-, -şın-
-lık, -lik, -luk, -lük -giç, -gıç -ne-, -na-
-lılar, -liler -i, -ı -pe-, -pa-
-m, -am, -em,

-ım, -im, -um, -üm

-ici, -ıcı -pil-, -pıl-
-man, -men -ik, -ık -ik-, -ık-
-mar, -mer -il, -ıl -ikle-, -ıkla-
-msar, -mser -ili, -ılı -il-, -ıl-
-msı, -ımsı, -imsi,

-umsu, -ümsü

-im, -ım -iş-, -ış-
-mtırak, -ımtırak, -imtırak,

-umtırak, -ümtırak

-in, -ın -it-, -ıt-
-n, -ın, -in, -un, -ün -inti, -ıntı -imse-, -ımsa-
-ncı, -inci, -uncu, -üncü -inç, -ınç -in-, -ın-
-ntı, nti, -ıntı, -inti -ir, -ır -ir-, -ır-
-r (-ar, -er) -it, -ıt -iz-, -ız-
-ra, -re -iz, -ız -le-, -la-
-rak, -rek -iç, -ıç -lik-, -lık-
-sak, -sek -iş, -ış -re-, -ra-
-sal, -sel -me, -ma -te-, -ta-
-sıl, -sil, -sul, -sül -mece, -maca -ter-, -tar-
-sız, -siz, -suz, -süz -mek, -mak -tey-, -tay-
-sızın, -sizin -mel, -mal -ye-, -ya-
-şar, -şer -men, -man -yi-, -yı-
-şın, -şin -mez, -maz -ze-, -za-
-t, -ıt, -it, -ut, -üt -meç, -maç -zer-, -zar-
-t (-at, -et) -mik, -mık
-tay -miş, -mış
-tı, -ti, -tu, -tü -mser, -msar
-tık, -tik, -tuk, -tük (koltuk) -mür, -mur
-z (-ız, -iz, -uz, -üz) -sek, -sak
-sel, -sal
-si, -sı


Yapılarına Göre Çekim Ekleri[]


AD ÇEKİM EKLERİ

Çoğul / Çokluk Ekleri

Durum Ekleri Eşitlik Eklerik İlgi Ekleri İyelik Ekleri
-ler, -lar +a, +e, (+A)
+a, +e, (+A) 2
EYLEM ÇEKİM EKLERİ
Dilek Kipi Ekleri Bildirme Kipi Ekleri Kişi Ekleri

All items (7)