Ortak Türkçe Bilegeni
Edit Page

Uyarı: Giriş yapmadınız. Herhangi bir değişiklik yapmanız durumunda IP adresiniz herkese gözükecektir. Eğer giriş yaparsanız veya bir hesap oluşturursanız, edineceğiniz çeşitli yararların yanı sıra yaptığınız değişiklikler de kullanıcı adınıza atfedilecektir.

Bu değişiklik geri alınabilir. Lütfen aşağıdaki karşılaştırmayı kontrol edin, gerçekten bu değişikliği yapmak istediğinizden emin olun ve sayfayı kaydederek bir önceki değişikliği geriye alın.

Güncel sürüm Sizin metniniz
1. satır: 1. satır:
  +
<br />
== Yapılarına Göre Yapım Ekleri ==
 
 
{| class="article-table"
 
{| class="article-table"
 
|+YAPIM EKLERİ
 
|+YAPIM EKLERİ
!AD
+
!AD YAPIM EKİ
 
Addan Ad Yapan
 
Addan Ad Yapan
!AD
+
!AD YAPIM EKİ
   
 
Eylemden Ad Yapan
 
Eylemden Ad Yapan
!EYLEM
+
!EYLEM YAPIM EKİ
   
 
Addan Eylem Yapan
 
Addan Eylem Yapan
!EYLEM
+
!EYLEM YAPIM EKİ
   
 
Eylemden Eylem Yapan
 
Eylemden Eylem Yapan
 
|-
 
|-
|[[Yapım Eki +a, +e|+e, +a, (+A)]]
+
|[[Yapım Eki +a, +e|+e, +a (+A)]]
|<nowiki>-a, -e, (-A)</nowiki>
 
|[[Yapım Eki +a-, +e-, (+A-)|+a-, +e-, (+A-)]]
 
|<nowiki>-a-, -e-, (-A-)</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-eç, -aç</nowiki>
 
|<nowiki>-cek, -cak, -çek, -çak</nowiki>
 
|<nowiki>+al-, +el-</nowiki>
 
|<nowiki>-ek-, -ak-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-edek, -adak</nowiki>
 
|<nowiki>-cik, -cık, -çik, -çık</nowiki>
 
| +alt-, +elt-
 
|<nowiki>-ekle-, -akla-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-ek, -ak</nowiki>
 
|<nowiki>-di, -dı</nowiki>
 
|<nowiki>+da-, +de, +ta-, +te-</nowiki>
 
|<nowiki>-ele-, -ala-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-el, -al</nowiki>
 
|<nowiki>-dik, -dık</nowiki>
 
| +dat-, +det-, +tat-, +tet-
 
|<nowiki>-er-, -ar-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-en, -an</nowiki>
 
|<nowiki>-ce, -ca, -çe, -ça</nowiki>
 
| +daş-, +deş-, +taş-, +teş-
 
|<nowiki>-erle-, -arla-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-ay, -ey</nowiki>
 
|<nowiki>-ecek, -acak</nowiki>
 
| +ik-, +ık-, +uk-, +ük-
 
|<nowiki>-eş-, -aş-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-cağız, -ceğiz</nowiki>
 
|<nowiki>-ecen, -acan</nowiki>
 
| +kır-, +kir-, +kur-, +kür-
 
|<nowiki>-ey-, -ay-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-cal, -cel</nowiki>
 
|<nowiki>-egen, -agan</nowiki>
 
|<nowiki>+la-, +le-</nowiki>
 
|<nowiki>-çe-, -ça-</nowiki>
 
|-
 
| -cı, -ci, -çı, -çi
 
-cu, -cü, -çu, -çü
 
|<nowiki>-eğen, -ağan</nowiki>
 
| +lan-, +len-
 
|<nowiki>-de-, -da-</nowiki>
 
|-
 
| -cın, -cin, -çın, -çin
 
-cun, -cün, -çun, -çün
 
|<nowiki>-ek, -ak</nowiki>
 
| +laş-, +leş-
 
|<nowiki>-der-, -dar-</nowiki>
 
|-
 
| -cıl,-cil, -çıl, -çil
 
-cul, -cül, -çul, çül
 
|<nowiki>-el, -al</nowiki>
 
|<nowiki>+sa-, +se-</nowiki>
 
|<nowiki>-dir-, -dır-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-cak, -cek</nowiki>
 
|<nowiki>-elek, -alak</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-ge-, -ga-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-can</nowiki>
 
|<nowiki>-eli, -alı</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-ger-, -gar-</nowiki>
 
|-
 
| -cık, -cik, -çık, -çik,
 
-cuk, -cük, -çuk, -çük
 
|<nowiki>-em, -am</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-gen-, -gan-</nowiki>
 
 
|-
 
|-
| -ca, -ce, -ça, -çe
 
|<nowiki>-emek, -amak</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-gir-, -gır-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-dam, -dem, -tam, -tem</nowiki>
 
|<nowiki>-en, -an</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-gin-, -gın-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-daş, -deş, -taş, -teş</nowiki>
 
|<nowiki>-enek, -anak</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-giz-, -gız-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-dırık, -dirik, -duruk, -dürük</nowiki>
 
|<nowiki>-erek, -arak</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-gez-, -gaz-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-dız, -diz, -duz, -düz</nowiki>
 
| -esi, -ası
 
|
 
|<nowiki>-me-, -ma-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-gan, -gen, -kan, -ken</nowiki>
 
|<nowiki>-ev, -av</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-meş-, -maş-</nowiki>
 
|-
 
| -gı, -gi, -gu, -gü
 
(Tersten kontrol)
 
|<nowiki>-ey, -ay</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-se-, -sa-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-gın, -gin</nowiki>
 
|<nowiki>-ez, -az</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-ser-, -sar-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-gil, -giller</nowiki>
 
|<nowiki>-ezik, -azık</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-sik-, -sik-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-ır, -ir, -ur, -ür</nowiki>
 
 
|<nowiki>-eç, -aç</nowiki>
 
|<nowiki>-eç, -aç</nowiki>
 
|
 
|
|<nowiki>-sin-, -sın-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-kı, -ki, -kü</nowiki>
 
|<nowiki>-ge, -ga</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-sir-, -sır-</nowiki>
 
|-
 
| -l (-ıl, -il, -ul, -ül)
 
|[[Yapım Eki -gel|-gel]]
 
 
|
 
|
|<nowiki>-şe-, -şa-</nowiki>
 
 
|-
 
|-
|<nowiki>-la, -le, -lak, -lek</nowiki>
+
|<nowiki>-edek, -adak</nowiki>
|<nowiki>-gen, -gan</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-şer-, -şar-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-lam, -lem</nowiki>
 
|<nowiki>-gi, -gı</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-şi-, -şı-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-lan, -len</nowiki>
 
|<nowiki>-gin, -gın</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-şir-, -şır-</nowiki>
 
 
|-
 
|-
|<nowiki>-, -li, -lu, -lü</nowiki>
+
|<nowiki>-ek, -ak</nowiki>
|<nowiki>-git, -gıt</nowiki>
 
 
|
 
|
| -şin-, -şın-
 
|-
 
|<nowiki>-lık, -lik, -luk, -lük</nowiki>
 
|<nowiki>-giç, -gıç</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-ne-, -na-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-lılar, -liler</nowiki>
 
|<nowiki>-i, -ı</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-pe-, -pa-</nowiki>
 
 
|-
 
|-
  +
|<nowiki>-el, -al</nowiki>
| -m, -am, -em,
 
-ım, -im, -um, -üm
 
|<nowiki>-ici, -ıcı</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-pil-, -pıl-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-man, -men</nowiki>
 
|<nowiki>-ik, -ık</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-ik-, -ık-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-mar, -mer</nowiki>
 
|<nowiki>-il, -ıl</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-ikle-, -ıkla-</nowiki>
 
 
|-
 
|-
|<nowiki>-msar, -mser</nowiki>
+
|<nowiki>-en, -an</nowiki>
|<nowiki>-ili, -ılı</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-il-, -ıl-</nowiki>
 
|-
 
| -msı, -ımsı, -imsi,
 
-umsu, -ümsü
 
|<nowiki>-im, -ım</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-iş-, -ış-</nowiki>
 
|-
 
| -mtırak, -ımtırak, -imtırak,
 
-umtırak, -ümtırak
 
|<nowiki>-in, -ın</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-it-, -ıt-</nowiki>
 
 
|-
 
|-
|<nowiki>-n, -ın, -in, -un, -ün</nowiki>
+
|<nowiki>-ay, -ey</nowiki>
|<nowiki>-inti, -ıntı</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-imse-, -ımsa-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-ncı, -inci, -uncu, -üncü</nowiki>
 
|<nowiki>-inç, -ınç</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-in-, -ın-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-ntı, nti, -ıntı, -inti</nowiki>
 
|<nowiki>-ir, -ır</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-ir-, -ır-</nowiki>
 
 
|-
 
|-
|<nowiki>-r (-ar, -er)</nowiki>
+
|<nowiki>-cağız, -ceğiz</nowiki>
|<nowiki>-it, -ıt</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-iz-, -ız-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-ra, -re</nowiki>
 
|<nowiki>-iz, -ız</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-le-, -la-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-rak, -rek</nowiki>
 
|<nowiki>-iç, -ıç</nowiki>
 
 
|
 
|
|<nowiki>-lik-, -lık-</nowiki>
 
 
|-
 
|-
|<nowiki>-sak, -sek</nowiki>
+
|<nowiki>-cal, -cel</nowiki>
|<nowiki>-iş, -ış</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-re-, -ra-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-sal, -sel</nowiki>
 
|<nowiki>-me, -ma</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-te-, -ta-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-sıl, -sil, -sul, -sül</nowiki>
 
|<nowiki>-mece, -maca</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-ter-, -tar-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-sız, -siz, -suz, -süz</nowiki>
 
|<nowiki>-mek, -mak</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-tey-, -tay-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-sızın, -sizin</nowiki>
 
|<nowiki>-mel, -mal</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-ye-, -ya-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-şar, -şer</nowiki>
 
|<nowiki>-men, -man</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-yi-, -yı-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-şın, -şin</nowiki>
 
|<nowiki>-mez, -maz</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-ze-, -za-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-t, -ıt, -it, -ut, -üt</nowiki>
 
|<nowiki>-meç, -maç</nowiki>
 
|
 
|<nowiki>-zer-, -zar-</nowiki>
 
|-
 
|<nowiki>-t (-at, -et)</nowiki>
 
|<nowiki>-mik, -mık</nowiki>
 
|
 
|
 
|-
 
|<nowiki>-tay</nowiki>
 
|<nowiki>-miş, -mış</nowiki>
 
|
 
|
 
|-
 
|<nowiki>-tı, -ti, -tu, -tü</nowiki>
 
|<nowiki>-mser, -msar</nowiki>
 
|
 
|
 
|-
 
|<nowiki>-tık, -tik, -tuk, -tük (koltuk)</nowiki>
 
|<nowiki>-mür, -mur</nowiki>
 
|
 
|
 
|-
 
|<nowiki>-z (-ız, -iz, -uz, -üz)</nowiki>
 
|<nowiki>-sek, -sak</nowiki>
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
|<nowiki>-sel, -sal</nowiki>
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
|<nowiki>-si, -sı</nowiki>
 
|
 
|
 
|}<br />
 
== Yapılarına Göre Çekim Ekleri ==
 
<br />
 
{| class="article-table"
 
|+AD ÇEKİM EKLERİ
 
!<blockquote>Çoğul / Çokluk Ekleri</blockquote>
 
!Durum Ekleri
 
!Eşitlik Eklerik
 
!İlgi Ekleri
 
!İyelik Ekleri
 
|-
 
|[[Çoğul eki: +lAr|-ler, -lar]]
 
|[[Çekim Eki +a, +e, (+A)|+a, +e, (+A)]]
 
|
 
!
 
!
 
|-
 
|
 
|[[Çekim Eki +a, +e, (+A)|+a, +e, (+A) 2]]
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|}
 
{| class="article-table"
 
|+EYLEM ÇEKİM EKLERİ
 
!Dilek Kipi Ekleri
 
!Bildirme Kipi Ekleri
 
!Kişi Ekleri
 
!
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|}
 
|}
  +
  +
== Yapılarına Göre Ekler ==
  +
  +
*'''Yapım Ekleri'''
  +
**'''Ad Yapım Ekleri'''
  +
*** Addan ad yapan yapım ekleri
  +
****[[Yapım Eki +a, +e|+e, +a (+A)]]
  +
****-eç, -aç
  +
****-edek, -adak
  +
****-ek, -ak
  +
****-el, -al
  +
****-en, -an
  +
****-ay, -ey
  +
****-cağız, -ceğiz
  +
****-cal, -cel
  +
****-cın, -cin, -cun, -cün, -çın, -çin, -çun, -çün
  +
****-cı, -ci, -cu, -cü / -çı, -çi, -çu, -çü
  +
****-cıl,-cil, -cul, -cül / -çıl, -çil, -çul, çül
  +
****-cak, -cek
  +
****-can
  +
****-cık, -cik, -cuk, -cük / -çık, -çik, -çuk, -çük
  +
****-ca, -ce / -ça, -çe
  +
****-dam, -dem, -tam, -tem
  +
****-daş, -deş, -taş, -teş
  +
****-dırık, -dirik, -duruk, -dürük
  +
****-dız, -diz, -duz, -düz
  +
****-gan, -gen, -kan, -ken
  +
****-gı, -gi, -gu, -gü (Tersten kontrol)
  +
****-gın, -gin
  +
****-gil, -giller
  +
****-ır, -ir, -ur, -ür
  +
****-kı, -ki, -kü
  +
****-l (-ıl, -il, -ul, -ül)
  +
****-la, -le, -lak, -lek
  +
****-lam, -lem
  +
****-lan, -len
  +
****-lı, -li, -lu, -lü
  +
****-lık, -lik, -luk, -lük
  +
****-lılar, -liler
  +
****-m, -am, -em, -ım, -im, -um, -üm
  +
****-man, -men
  +
****-mar, -mer
  +
****-msar, -mser
  +
****-msı, (-ımsı, -imsi, -umsu, -ümsü)
  +
****-mtırak (-ımtırak, -imtırak, -umtırak, -ümtırak)
  +
****-n, -ın, -in, -un, -ün
  +
****-ncı, -inci, -uncu, -üncü
  +
****-ntı, nti, -ıntı, -inti
  +
****-r (-ar, -er)
  +
****-ra, -re
  +
****-rak, -rek
  +
****-sak, -sek
  +
****-sal, -sel
  +
****-sıl, -sil, -sul, -sül
  +
****-sız, -siz, -suz, -süz
  +
****-sızın, -sizin
  +
****-şar, -şer
  +
****-şın, -şin
  +
****-t, -ıt, -it, -ut, -üt
  +
****-t (-at, -et)
  +
****-tay
  +
****-tı, -ti, -tu, -tü
  +
****-tık, -tik, -tuk, -tük (koltuk)
  +
****-z (-ız, -iz, -uz, -üz)
  +
****
  +
***Eylemden ad yapan yapım ekleri
  +
****-ce, -ca, -çe, -ça
  +
****-cek, -cak, -çek, -çak
  +
****-cik, -cık, -çik, -çık
  +
****-di, -dı
  +
****-dik, -dık
  +
****-e, -a
  +
****-ecek, -acak
  +
****-ecen, -acan
  +
****-egen, -agan
  +
****-eğen, -ağan
  +
****-ek, -ak
  +
****-el, -al
  +
****-elek, -alak
  +
****-eli, -alı
  +
****-em, -am
  +
****-emek, -amak
  +
****-en, -an
  +
****-enek, -anak
  +
****-erek, -arak
  +
****-esi, -ası
  +
****-ev, -av
  +
****-ey, -ay
  +
****-ez, -az
  +
****-ezik, -azık
  +
****-eç, -aç
  +
****-ge, -ga
  +
****-gen, -gan
  +
****-gi, -gı
  +
****-gin, -gın
  +
****-git, -gıt
  +
****-giç, -gıç
  +
****-i, -ı
  +
****-ici, -ıcı
  +
****-ik, -ık
  +
****-il, -ıl
  +
****-ili, -ılı
  +
****-im, -ım
  +
****-in, -ın
  +
****-inti, -ıntı
  +
****-inç, -ınç
  +
****-ir, -ır
  +
****-it, -ıt
  +
****-iz, -ız
  +
****-iç, -ıç
  +
****-iş, -ış
  +
****-me, -ma
  +
****-mece, -maca
  +
****-mek, -mak
  +
****-mel, -mal
  +
****-men, -man
  +
****-mez, -maz
  +
****-meç, -maç
  +
****-mik, -mık
  +
****-miş, -mış
  +
****-mser, -msar
  +
****-mür, -mur
  +
****-sek, -sak
  +
****-sel, -sal
  +
****-si, -sı
  +
**'''Eylem Yapım Ekleri'''
  +
*** Addan eylem yapan yapım ekleri
  +
****+la-, +le-
  +
****+al-, +el-
  +
****+a, +e-
  +
****+da-, +de, +ta-, +te-
  +
****+kır-, +kir-, +kur-, +kür-
  +
****+sa-, +se-
  +
*** Eylemden eylem yapan yapım ekleri
  +
****-çe-, -ça-
  +
****-de-, -da-
  +
****-der-, -dar-
  +
****-dir-, -dır-
  +
****-e-, -a-
  +
****-ek-, -ak-
  +
****-ekle-, -akla-
  +
****-ele-, -ala-
  +
****-er-, -ar-
  +
****-erle-, -arla-
  +
****-eş-, -aş-
  +
****-ey-, -ay-
  +
****-ge-, -ga-
  +
****-ger-, -gar-
  +
****-gen-, -gan-
  +
****-gir-, -gır-
  +
****-gin-, -gın-
  +
****-giz-, -gız-
  +
****-gez-, -gaz-
  +
****-me-, -ma-
  +
****-meş-, -maş-
  +
****-se-, -sa-
  +
****-ser-, -sar-
  +
****-sik-, -sik-
  +
****-sin-, -sın-
  +
****-sir-, -sır-
  +
****-şe-, -şa-
  +
****-şer-, -şar-
  +
****-şi-, -şı-
  +
****-şir-, -şır-
  +
****-şin-, -şın-
  +
****-ne-, -na-
  +
****-pe-, -pa-
  +
****-pil-, -pıl-
  +
****-ik-, -ık-
  +
****-ikle-, -ıkla-
  +
****-il-, -ıl-
  +
****-iş-, -ış-
  +
****-it-, -ıt-
  +
****-imse-, -ımsa-
  +
****-in-, -ın-
  +
****-ir-, -ır-
  +
****-iz-, -ız-
  +
****-le-, -la-
  +
****-lik-, -lık-
  +
****-re-, -ra-
  +
****-te-, -ta-
  +
****-ter-, -tar-
  +
****-tey-, -tay-
  +
****-ye-, -ya-
  +
****-yi-, -yı-
  +
****-ze-, -za-
  +
****-zer-, -zar-
  +
  +
*'''Çekim Ekleri'''
  +
**'''Ad Çekim Ekleri'''
  +
*** Çoğul ekleri
  +
****[[Çoğul eki: +lAr|-ler, -lar]]
  +
*** İlgi ekleri
  +
*** Eşitlik ekleri
  +
*** Durum ekleri
  +
*** İyelik ekleri
  +
**'''Eylem Çekim Ekleri'''
  +
*** Kip Ekleri
  +
**** Dilek kipi ekleri
  +
**** Bildirme kipi ekleri
  +
*** Kişi Ekleri

Please note that all contributions to the Ortak Türkçe Bilegeni are considered to be released under the CC-BY-SA

İptal Düzenleme yardımı (yeni pencerede açılır)