Ortak Türkçe Bilegeni
Advertisement

Yapılarına Göre Yapım Ekleri[]

YAPIM EKLERİ
AD

Addan Ad Yapan

AD

Eylemden Ad Yapan

EYLEM

Addan Eylem Yapan

EYLEM

Eylemden Eylem Yapan

+e, +a, (+A) -a, -e, (-A) +a-, +e-, (+A-) -a-, -e-, (-A-)
-eç, -aç -cek, -cak, -çek, -çak +al-, +el- -ek-, -ak-
-edek, -adak -cik, -cık, -çik, -çık +alt-, +elt- -ekle-, -akla-
-ek, -ak -di, -dı +da-, +de, +ta-, +te- -ele-, -ala-
-el, -al -dik, -dık +dat-, +det-, +tat-, +tet- -er-, -ar-
-en, -an -ce, -ca, -çe, -ça +daş-, +deş-, +taş-, +teş- -erle-, -arla-
-ay, -ey -ecek, -acak +ik-, +ık-, +uk-, +ük- -eş-, -aş-
-cağız, -ceğiz -ecen, -acan +kır-, +kir-, +kur-, +kür- -ey-, -ay-
-cal, -cel -egen, -agan +la-, +le- -çe-, -ça-
-cı, -ci, -çı, -çi

-cu, -cü, -çu, -çü

-eğen, -ağan +lan-, +len- -de-, -da-
-cın, -cin, -çın, -çin

-cun, -cün, -çun, -çün

-ek, -ak +laş-, +leş- -der-, -dar-
-cıl,-cil, -çıl, -çil

-cul, -cül, -çul, çül

-el, -al +sa-, +se- -dir-, -dır-
-cak, -cek -elek, -alak -ge-, -ga-
-can -eli, -alı -ger-, -gar-
-cık, -cik, -çık, -çik,

-cuk, -cük, -çuk, -çük

-em, -am -gen-, -gan-
-ca, -ce, -ça, -çe -emek, -amak -gir-, -gır-
-dam, -dem, -tam, -tem -en, -an -gin-, -gın-
-daş, -deş, -taş, -teş -enek, -anak -giz-, -gız-
-dırık, -dirik, -duruk, -dürük -erek, -arak -gez-, -gaz-
-dız, -diz, -duz, -düz -esi, -ası -me-, -ma-
-gan, -gen, -kan, -ken -ev, -av -meş-, -maş-
-gı, -gi, -gu, -gü

(Tersten kontrol)

-ey, -ay -se-, -sa-
-gın, -gin -ez, -az -ser-, -sar-
-gil, -giller -ezik, -azık -sik-, -sik-
-ır, -ir, -ur, -ür -eç, -aç -sin-, -sın-
-kı, -ki, -kü -ge, -ga -sir-, -sır-
-l (-ıl, -il, -ul, -ül) -gel -şe-, -şa-
-la, -le, -lak, -lek -gen, -gan -şer-, -şar-
-lam, -lem -gi, -gı -şi-, -şı-
-lan, -len -gin, -gın -şir-, -şır-
-lı, -li, -lu, -lü -git, -gıt -şin-, -şın-
-lık, -lik, -luk, -lük -giç, -gıç -ne-, -na-
-lılar, -liler -i, -ı -pe-, -pa-
-m, -am, -em,

-ım, -im, -um, -üm

-ici, -ıcı -pil-, -pıl-
-man, -men -ik, -ık -ik-, -ık-
-mar, -mer -il, -ıl -ikle-, -ıkla-
-msar, -mser -ili, -ılı -il-, -ıl-
-msı, -ımsı, -imsi,

-umsu, -ümsü

-im, -ım -iş-, -ış-
-mtırak, -ımtırak, -imtırak,

-umtırak, -ümtırak

-in, -ın -it-, -ıt-
-n, -ın, -in, -un, -ün -inti, -ıntı -imse-, -ımsa-
-ncı, -inci, -uncu, -üncü -inç, -ınç -in-, -ın-
-ntı, nti, -ıntı, -inti -ir, -ır -ir-, -ır-
-r (-ar, -er) -it, -ıt -iz-, -ız-
-ra, -re -iz, -ız -le-, -la-
-rak, -rek -iç, -ıç -lik-, -lık-
-sak, -sek -iş, -ış -re-, -ra-
-sal, -sel -me, -ma -te-, -ta-
-sıl, -sil, -sul, -sül -mece, -maca -ter-, -tar-
-sız, -siz, -suz, -süz -mek, -mak -tey-, -tay-
-sızın, -sizin -mel, -mal -ye-, -ya-
-şar, -şer -men, -man -yi-, -yı-
-şın, -şin -mez, -maz -ze-, -za-
-t, -ıt, -it, -ut, -üt -meç, -maç -zer-, -zar-
-t (-at, -et) -mik, -mık
-tay -miş, -mış
-tı, -ti, -tu, -tü -mser, -msar
-tık, -tik, -tuk, -tük (koltuk) -mür, -mur
-z (-ız, -iz, -uz, -üz) -sek, -sak
-sel, -sal
-si, -sı


Yapılarına Göre Çekim Ekleri[]


AD ÇEKİM EKLERİ

Çoğul / Çokluk Ekleri

Durum Ekleri Eşitlik Eklerik İlgi Ekleri İyelik Ekleri
-ler, -lar +a, +e, (+A)
+a, +e, (+A) 2
EYLEM ÇEKİM EKLERİ
Dilek Kipi Ekleri Bildirme Kipi Ekleri Kişi Ekleri

All items (7)

Advertisement