Dizmik, birbirleriyle olan ilgilerine göre düzenlenerek yazılmış nenlerin bütünlüğüdür. Kök sözcüklerin ek alarak türemelerini derli toplu olarak görmek üzere anıklanmıştır. Olgunluk düzeyine gelmemiş olup geliştirilmeye sarkıt etmektedir.

All items (3)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.