Ortak Türkçe Bilegeni
Advertisement
Sözcük Anlamı Yöre Köken Kaynakça
börk külah türünde nesne
güvüm sürahi
güyüm sürahi
aftafa Ayakyolunda taharet için kullanılan kap
lüleğin uzun eğri lülesi olan sürahi
kalak tezeklerle yapılan kale gibi yapı, içindeki tezekler yağmurdan, kardan korunması için yapılır
kaltmak heybe https://www.facebook.com/caucassia/posts/3574978125866797
dehliz (dəhliz) koridor
takça / dağça evin içinde duvar oyularak yapılır ve Kuran-ı Kerim ya da eski fotoğraflar içine konur
yançık, yançuk torba, kese DLT
yanlık çoban tobası DLT
günlek su kovası
közeç, ködeç, közüç bardak, testi DLT
güzmek torba
tınga küçük kap, küçük sağan/sahan Afyonkarahisar
çınga küçük kap, küçük sağan Uşak, Ulubey
kenet çamaşır sepeti
gırgır testi
testi
tas
dığan çınga, sahan Uşak, Ulubey
kasna ağda kasna = ağda kutusu Ankara
tüp
kova
kasa
tekne hamur koyma kabı
kutu
göz
göze
gözgen
giz
kiş/giş
sadak
kubur
bog, boğ
terkek, derkek
torba
poşet
çuval
bavul
çanta
dosya
klasör
oda
bölme
çekmece
sandık
yüklük
sin
mezar
gömüt
kabir
makber
çukur(teşmil)
küp
küfe
bagaj
garaj
kaput
külah
bardak
bart
çıkın
tabak
tepsi
dolap
kâse
varil
bidon
şişe
tank
tanker
sürahi
saksı
teneke
yaşık/yaşlık?/yeşik (yeşih) meyve sandığı Azerbaycan
miniyet ekmek hamuru konulan bölünmüş kap Manisa - Türkyie
heybe
beşik çocuk uyutma kabı
eşik dört duvarlı ve eve bitişik hisar
gablama / kablama kazandan küçük tavadan büyük tencere
tencere
kazan
dolça kova
vedre kuyudan su çeken kova
telis / təlis bir tür çuval
ter eşeğin üzerine konulan, ucuca bağlanmış iki heybe gibi
küpe testi gibidir, kavurmayı doldurur kış için saklarız
nehre saksıdan yapılnış ve yoğurdu içinde çalkalar yağ çıkarırız
tuluk tulum
tulum
koluk tarlada yapılan küçük ev / barınak
yuva
kara dam tavanı diken, ot, kamış ile kaplı tarla evi/barınağı
oba yörüklerin yaylada keçeden yaptığı yuvarlak barınak. ( keçe = suya sokup dövdüğümüz koyun yünü)
türme hapis, zindan
kodukluk hapis, (koduk eşeğin yavrusu; sıpadan küçük olan)
in, nin tavuk kümesi
kom ahır (büyükbaş hayvanların barınağı)
tandırasar tandırın bulunduğu oda
hasar dört duvar arası bahçe / arazi
işgab / işkab dolap
boşgab / boşkab tabak
çölmek, çömlek
tiyen / tiyan büyük kazan
samavar su kaynatılan özel bir kab Rusça
çaydan, çaydanlık çay pişirme kabı
heveng içinde birşeyler ezdiğimi kab / dibek gibi
teşt büyük leğen gibi
leğen
yangı Yağ, pekmez su vb. koymakta kullanılan küp. Tozman *Söğüt, Pazarcık *Bozüyük -Bilecik

Boyacılar *Göynük, İğneciler *Mudurnu -Bolu *Akyazı çevresi, *Adapazarı -Sakarya Osmanköy *Nallıhan -Ankara

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1979

cilt: 11

U-Z ( u - züzüli )

arçı “Heybe” anlamına gelir (DLT I: 124, 11), (EDPT, 200).
bukaç “Su kabı, topraktan yapılan çömlek ve benzeri şeyler” anlamına gelmektedir (DLT I: 357, 23), (EDPT, 312).
bukaç

esiç

“Tencere, tava” anlamına gelmektedir.

“Bukaç” kelimesi; “su kabı, topraktan yapılan çömlek ve benzeri şeyler” anlamındadır.

“Esiç” kelimesi ise; “tencere, tava” anlamına gelmektedir (DLT I, 52, 8).


esiç: “Tencere, çömlek” anlamına gelmektedir. Bu kelime DLT’ de “asaç” ve ya “asıç” şeklinde kullanılmaktadır (DLT I: 52, 8), (EDPT, 242).

(DLT I, 357, 24), (EDPT, 312).
dülek

(düvelek)

: “Ağzı kırık saksı ve testi” anlamına gelmektedir. Halk ağızlarında “dövelek” şeklinde de geçmektedir (KBS I, 311). (DLT I: 389, 2), (EDPT, 498).
Çötre : Şelek. Fındık kabuklarından örülmüş ve fındık toplamakta kullanılan saplı küçük sepet. Gıdık (Kıdık). BEŞİKDÜZÜ HALK AĞZI https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/688665
tuk İçine yoğurt ya da süt konulan, kazan biçiminde küçük bakır kap, bakraç. Hemşin -Rize

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1978

cilt: 10

S-T ( sa - tüzlük )

TDK - DERLEME SÖZLÜĞÜ
kotmak silindir biçiminde içi boş kutu *Çorlu Tekirdağ

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1982

cilt: 12

Ek-1 ( a - zürbiyet )

TDK - DERLEME SÖZLÜĞÜ
özük İçi sırlı, küçük, yağ çömleği.


Küçük çömlek.

-Kayseri

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1977

cilt: 9

L-R ( la - rüzgârlık )


Küçük çömlek.

TDK - DERLEME SÖZLÜĞÜ
kana Güğüm, sürahi. Karaağaç -Edirne

-Tekirdağ

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1975

cilt: 8

K ( ka - küzüm eti )

TDK - DERLEME SÖZLÜĞÜ
özlük 1. Topraktan yapılmış su kabı, bardak.

2. Küçük çömlek.

3. Kimlik cüzdanı.

4. Suyolu.

1.

-Kayseri

-Konya


2.

-Kırşehir

-Niğde ve çevresi

*Bozkır -Konya

-Adana


3.

-Denizli

-Bursa


4.

Sarıveliler *Ermenek Konya

1.

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1977

cilt: 9

L-R ( la - rüzgârlık )


2.

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1977

cilt: 9

L-R ( la - rüzgârlık )


3.

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1977

cilt: 9

L-R ( la - rüzgârlık )


4.

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1982

cilt: 12

Ek-1 ( a - zürbiyet )

ilik Küçük sepet. *Alanya, *Gazipaşa -Antalya Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1974

cilt: 7

H-İ ( haabire - izvent )

kamış Sırlı sürahi.. Köşk -Aydın

*Urla, *Tire, *Ödemiş -İzmir

*Milas -Muğla

Muratlı -Tekirdağ

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1975

cilt: 8

K ( ka - küzüm eti )

isteken, istekân çay bardağı, su bardağı Azerbaycan, Türkmenistan ve öbürleri Rusça
çapı Güveç, toprak tencere. Güneyce -Rize Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü
Ankara,Türk Dil Kurumu,1968

cilt: 3 C-Ç ( ca - çüzecik )

pin kümes Birçok Türkiye ili Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1977

cilt: 9

L-R ( la - rüzgârlık )

topaç 1.Yoğurt çalkalamakta kullanılan üstten kulplu toprak küp.

2.İbrik.

3. Küfe

1. Konya ve köyleri

2. Tokat

3. *Gebze ve köyleri -Kocaeli

Paşabahçe -İstanbul

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1978

cilt: 10

S-T ( sa - tüzlük )

yamağ Yağ eritilen kap, tava. Kars Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1979

cilt: 11

U-Z ( u - züzüli )

yatık Ağaç testi. TDK Derleme Sözlüğü
duruk Yoğurt konulan taştan oyma kap. *Pınarbaşı -Kayseri TDK Derleme Sözlüğü
urmak Kuyudan su çekmek için kullanılan ağaç kova. Muratlar -Çanakkale Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1979

cilt: 11

U-Z ( u - züzüli )

avruz Dibi dar, ağzı geniş, iki kulplu, yoğurt mayalanan toprak kab. Çavuşköy *Babaeski -Kırklareli Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1963

cilt: 1

A ( a - az zu )

çara testi Adana Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

Ankara,Türk Dil Kurumu,1968

cilt: 3

C-Ç ( ca - çüzecik )


Advertisement