Ortak Türkçe Bilegeni
Advertisement

bil- > bil- + -me > bilme

bilme adı
ADDAN AD YAPANLAR

Birincil Ek Düzeyi

ADDAN EYLEM YAPANLAR

Birincil Ek Düzeyi

bilme -e ? bilme
bilme -eç bilmeç bilme
bilme -edek bilmedek bilme
bilme -ek bilmek
bilme -el bilmel
bilme -ey bilmey
bilme -ce bilmece
bilme -ceğiz bilmeceğiz
bilme -cel bilmecel
bilme -cen bilmecen
bilme -cek bilmecek
bilme -ci bilmeci
bilme -cik bilmecik
bilme -cil bilmecil
bilme -cin bilmecin
bilme -dem bilmedem
bilme -deş bilmedeş
bilme -dirik bilmedirik
bilme -diz bilmediz
bilme -gen bilmegen
bilme -gi bilmegi
bilme -gil bilmegil
bilme -gin bilmegin
bilme -ir ?
bilme -ki bilmeki
bilme -l bilmel
bilme -le bilmele
bilme -lek bilmelek
bilme -lem bilmelem
bilme -len bilmelen
bilme -ler bilmeler
bilme -li bilmeli
bilme -lik bilmelik
bilme -m bilmem
bilme -men bilmemen
bilme -mer bilmemer
bilme -mser bilmemser
bilme -msi bilmemsi
bilme -mtırak bilmemtırak
bilme -n bilmen
bilme -nci bilmenci
bilme -nti bilmenti
bilme -r bilmer
bilme -re bilmere
bilme -rek bilmerek
bilme -sek bilmesek
bilme -sel bilmesel
bilme -sil bilmesil
bilme -siz bilmesiz
bilme -sizin bilmesizin
bilme -şer bilmeşer
bilme -şin bilmeşin
bilme -t bilmet
bilme -tay bilmetay
bilme -ti bilmeti
bilme -tik bilmetik
bilme -z bilmez
Advertisement