Ortak Türkçe Bilegeni
Advertisement


Anlamı[]


Anlam
1
Yaygınlık: yaygın
ad
bilmek işi

"Bir cemiyetin ilerlemesi, neyin ehemmiyetli olduğunu bilmeye bağlıdır." - Mehmet Kaplan


Anlam
2
Yaygınlık: yaygın
ad | felsefe
Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma

"-" - -Anlam
3
Yaygınlık: yaygın
ad | felsefe
Bilgi edinmenin gaye ve sonucu

"-" - -


Türeme Doğrultusu[]

Kök sözcük: bil-

bil- > bil- + -mA > bilme

Kullanım Oranı[]


Sözcük Dizmiği[]


Geçmişi[]

Advertisement