Ortak Türkçe Bilegeni
Advertisement

Ayrıntılı açıklama verilmeden doğrudan karşılığı verilmiş bilişim terimleri dizmiğidir.

Yad Sözcük Öz Sözcük
link örk, bağlantı, köprü
trick al, aldatma, yap yup, göz bağı
hack çelt?, sınış?, sış?
modern çağdaş
problem sorun
fast refresh tez yenile
scroll kaydırma, kızak
scrollbar kızak, kaydırma çubuğu, kaydırma kızağı
background ardıra, arkayüzey
referans başvurga

YDY (Yığmaşık Duysu Yığası)[]


A yazaçı
Özgün Türkçe
align-content: stretch içerik-konumu: gergin, kaplak
center göbek
flex-start esnek-başı
flex-end esnek-sonu
space-between araya-boşluk
space-around çevreye-boşluk
initial initial
inherit inherit
align-items: stretch nesneler-konumu: gergin, kaplak
center göbek
flex-start esnek-başı
flex-end esnek-sonu
baseline baseline
initial initial
inherit inherit
align-self: auto kendi-konumu: oto
stretch gergin, kaplak
center göbek
flex-start esnek-başı
flex-end esnek-sonu
baseline baseline
initial initial
inherit inherit
all: initial tümü: initial
inherit inherit
unset unset
animation
animation-delay
animation-direction
animation-duration
animation-fill-mode
animation-iteration-count
animation-name
animation-play-state
animation-timing-function
B Yazacı
Özgün Türkçe
backface-visibility: visible backface-visibility: visible
hidden hidden
initial initial
inherit inherit
background arkayüzey
background-attachment: scroll arkayüzey-attachment scroll
fixed fixed
local local
initial initial
inherit inherit
background-blend-mode: normal arkayüzey-blend-mode: normal
multiply multiply
screen screen
overlay overlay
darken darken
lighten lighten
color-dodge color-dodge
saturation saturation
color color
luminosity luminosity
background-clip border-box
padding-box
content-box
initial
inherit
background-color color
transparent
initial
inherit
background-image url('URL')
none
linear-gradient()
radial-gradient()
repeating-linear-gradient()
repeating-radial-gradient()
initial
inherit
background-origin padding-box
border-box
content-box
initial
inherit
background-position left top
left center
left bottom
right top
right center
right bottom
center top
center center
center bottom
x% y%
xpos ypos
initial
inherit
background-repeat repeat
repeat-x
repeat-y
no-repeat
space
round
initial
inherit
background-size auto
length
percentage
cover
contain
initial
inherit
border

border-bottom

border-left

border-top

border-right

border-color

border-bottom-color

border-left-color

border-top-color

border-right-color

color
transparent
initial
inherit
border-bottom-left-radius

border-bottom-right-radius

border-top-left-radius

border-top-right-radius

length
%
initial
inherit
border-style

border-bottom-style

border-left-style

border-top-style

border-right-style

none
hidden
dotted
dashed
solid
double
groove
ridge
inset
outset
initial
inherit
border-bottom-with

border-left-with

border-top-with

border-right-with

medium
thin
thick
length
initial
inherit
border-collapse separate
collapse
initial
inherit
border-image
border-image-outside lenght
number
initial
inherit
border-image-repeat stretch
repeat
round
space
initial
inherit
border-image-slice number
%
fill
initial
inherit
border-image-source none
image
initial
inherit
Advertisement