AdvertisementTanım

Çoğul eki yalnızca adlara gelir. Çoğul anlamı bildiren ektir. Türkçede birden çok varlığı söylemek için kullanılır. Eklendiği sözcüğün tek olmadığını, birden çok olduğunu belirtir.


Ünlü uyumuna göre kullanma biçimini tanımlarsak;

Son ünlüsü a, u, o, ı olan sözcükler +lar ekiyle biter.

Son ünlüsü â, û, ô, î, e, ü, ö, i olan sözcükler +ler ekiyle biter.


Kullanım Alanları

Abartma anlamında kullanımı

Bir evleri var görmelisiniz. Seni gökler kadar seviyorum.

Bilgi: Çoğul eki alan sözcükler bir sözcüğü ile kullanılırsa abartma anlamı verir.

Saygı anlamında kullanımı

Öğretmen beyler sizin sorularınızı yanıtlayacak.

Benzerlik anlamında kullanımı

Daha nice Fatihler, Oğuzlar yetiştireceğiz.

Bu ulus Yavuzları, Selimleri iyi bilir.

Aynı adda anılan kişileri belirtme anlamında kullanımı

Alpayların hepsi burada mı?

Aile adı belirtme anlamında "gil" eki gibi kullanımı

Alpaylar Ankara'ya gitmişler.

Yarın Mehmetler gelecek.

İkileme olarak kullanımı

Yıllar yılı seni bekliyorum.

Aslanlar aslanı şehit düşmüş.


Yanlış Kullanımlar

Sayı ile birlikte kullanımı

iki araçlar burada. İki araç burada.


Kimi önadlar ile birlikte kullanımı

Birkaç, birçok gibi önadlar.

Birkaç araçlar sorun yaratıyor. Birkaç araç sorun yaratıyor.


Örnekler


Ad Durumları
tekil çoğul
ev evler
okul okullar
işler
sınav sınavlar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.