Ortak Türkçe Bilegeni
Advertisement

Tanım[]

+a, +e çekim eklerinin ortak gösterim biçimi +A iledir. Ad soylu sözcüklere getirilerek sözcükteki anlama "dönüş, yönelme" kavramı katıp kuran çekim eklerinden biridir. Kök ya da gövde biçiminde olan adlara gelir.

Özellik[]

 • +A olarak adlandırılır. Artı imi adlara geldiğini belirtir. A olarak büyük yazılması, +a ile +e olarak gelişini anlatır.
 • Ünlü uyumuna göre kalın sesli ise +a; ince sesli ise +e biçiminde adlara çekim eki olarak gelir.
  • Son seste a, o, ı, u var ise +a gelir
  • Son seste e, ö, i, ü var ise +e gelir
 • Çekim eklerinden yönelme durum eki dışında yapım eki olarak da kullanılır.
 • Son ses sesli ise kaynaştırma olarak "y" gelir.
  • ora > +A > ora-y-a > oraya
  • dizi > +A > dizi-y-e > diziye
 • "İçin, İle" ilgeçlerinin görevi yerine geçtiği yerler vardır.
 • Kişi adıllarında, biçim bakımından sözcük kökünü etkileyen özellik gösterir.
  • ben > +A > bene > bana
  • sen > +A > sene > sana
 • "O, kendi" kişi adılı için öteki ad durumlarında olduğu gibi, yönelme durumu ekinden önce adıl "+(ı)n" ekini alır.
  • o > +a > o-n-a > ona
  • kendi > +A > kendi-n-e > kendine
  • kendi > +si > kendisi > +A > kendisi-n-e > kendisine
 • 1nc, 2nc çoğul durumlarda yönelme durumu eki kökleri etkilemez.
  • biz > +A > bize
  • siz > +A > size
 • Gösterme, imleme durumlarında da yönelme durumu eki, adıl "-n" ekinden sonra kullanılır.
  • bu > +A > bu-n-a > buna
  • şu > +A > şu-n-a > şuna
  • o > +A > o-n-a > ona
 • Gösterme, imleme adıllarından kurulan belirteçlerde ise yönelme durumu eki ünlü ile biten sözcüklerde olduğu gibi "-y-" koruma ünsüzüyle kullanılır.
  • bura > +A > bura-y-a > buraya
  • şura > +A > şura-y-a > şuraya
  • ora > +A > ora-y-a > oraya
 • Soru adıllarında (Örneklere bakınız)
  • kaç > +A > kaça
  • kim > +A > kime
  • ne > +A > ne-y-e > neye
  • hangi > +A > hangi-y-e > hangiye
  • hangisi > +A > hangisi-n-e > hangisine
 • Kimi sözlerde iyelik ekiyle kipleşip kullanılır.
  • Başına kakmak
  • Boyuna söylenmek
  • Çözümüne bakmak
  • İnadına gülmek
  • Kolayına gelmek
  • Oluruna bırakmak
  • Suyuna gitmek
  • Yoluna bakmak
  • Üstüne üstüne gitmek
  • Dikine dikine konuşmak
  • Üstesinden gelmek
  • gibi gibi
 • İkileme kurma özelliği gösterir.
  • Açıktan açığa
  • Alan alana
  • Arka arkaya
  • Ard arda
  • Baş başa
  • Başa baş
  • Baştan başa
  • Baştan ayağa
  • Boydan boya
  • Dişe diş
  • Diz dize
  • El ele
  • Göz göze
  • Kaçan kaçana
  • Sıcağı sıcağına
  • Soluk soluğa
  • Yan yana
  • gibi gibi
 • Deyim, atasözü gibi yerlerde kullanılır.
  • Ağza almamak
  • Ayağa düşmek
  • Başa kakmak
  • Dile düşmek
  • Dize gelmek
  • Ele vermek
  • Göze batmak
  • Göze gelmek
  • Göze girmek
  • Oyuna gelmek
  • Lafa tutmak
  • Naza çekmek
  • Öne düşmek
  • Pahalıya mâl olmak
  • Suya düşmek
  • Taşa tutmak
  • Tatlıya bağlamak
  • Üçe beşe bakmamak
  • Üste çıkmak
  • Yerlere girmek
  • gibi gibi
 • Eylemlikle kullanılan örneklerin dışında bu tür kullanımlar da vardır.
  • Ağızınıza lâyık
  • Baş üstüne
  • Boş yere
  • Ömrüne bereket
  • Gözüne dizine dursun
  • Sizlere ömür
  • Yok yere
 • Kimi yerlerde çekimli eylemlerden sonra kullanımı görülür
  • Geçmiş olsuna gitmek
  • Kim vurduya gitmek
  • Oldubittiye gelmek
 • Kimi atasözlerinde kullanımları
  • Ağlayanın mâlı gülene kalmaz
  • Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür
  • Dağ dağa kavuşmak, insan insana kavuşur
  • Hastaya bakmaktan, hasta olmak yeğdir
  • Hazıra dağlar dayanmaz
  • Söyleyene bakma, söyletene bak.


Köken[]


Örnekler[]

Yönelme[]

 • Yönelme anlamına yönelik örnek sözler.
  • "Kışın kayağa gider misiniz?"
   • kayak > +a > kayağa
  • "Okula çağında gitmek gerekir."
   • okul > +a > okula
  • "Başa gelen çekilir."
   • baş > +a > başa
  • "Ankara'ya gelecek misiniz?"
   • Ankara > +a > Ankara'(y)a
  • "Eve giderken karşılaştık."
   • ev > +a > eve
  • "Anneme düşkünüm."
   • annem > +a > anneme
  • "Size doyum olmaz."
   • siz > +a > size
  • "Edirne'ye gitmek istiyoruz."
   • Edirne > +a > Edirne'(y)e

İçin, İle[]

 • İçin, ile anlamına yönelik örnek sözler.
  • "Bu armağanı kızıma aldım."
   • kızım > +a > kızıma = kızım için
  • "Bu iyiliği ancak sana yaparım."
   • sen > +a > sana = senin için
  • "Ona üzülüyorum"
   • o > +a > o-n-a > ona = onun için
  • "Çantayı yedi liraya aldım."
   • lira > +a > lira-y-a > liraya = lira ile
  • "Giysiyi yüze bıraktılar."
   • yüz > +e > yüze >* yüz liraya = yüz lira ile

Soru Adılları[]

 • Soru adılları üzerine örnek sözler
  • "Kaça aldınız?" "Kaça vereceksiniz?" "İstanbul'a kaça gidersiniz?"
   • kaç > +A > kaça
  • "Kime söylüyorsunuz?"
   • kim > +A > kime
  • "Neye kızdınız?" "Neye gülüyorsunuz?" "Neye aldandınız?"
   • ne > +A > ne-y-e > neye
  • "Hangisine baktınız?"
   • hangisi > +A > hangisi-n-e > hangisine

Kaynakça[]

 • Türkçenin Ekleri - Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu; TDK (Türk Dil Kurumu)
Advertisement