Ortak Türkçe Bilegeni
Advertisement

Belki görmüşsünüzdür genelağ üzerinde dolaşan bir görsel var. Genellikle Türkçenin yetersizliğini(?) kanıtlama ereğiyle üleştirilir. Aslında onların tarafından bakınca da hak vermemek elde değildir çünkü bu alttaki yad sözcüklerin hepsinin yerine artık "açık" sözcüğüyle yetiniyoruz. Ne yazık ki bu günlük kullanımdaki kısırlaşma iletişimimizi güçleştirmekte. Bu yad sözcüklerin gerçek karşılıklarını yeniden diriltelim, eğer karşılıkları yoksa da türetelim ki bu anlaşım güçlüğünü giderilsin:

Alenî: Açık

Âşikâr: Açık

Bedîhî : Açık

Sarîh: Açık

Defisit: Açık

Müstehcen: Açık

Bâriz: Açık

Âyan: Açık

Vâzıh: Açık

Münhal: Açık

Mubîn:Açık

Üryân: Açık


Advertisement